Teknik Kapsam Beyanı

İlgili Standartlar: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Teknik Kapsam: Tahribatsız Muayene Kontrolleri, Kaynak Prosedürlerinin değerlendirilmesi ve Onayı ile Kaynakçı Belgelendirme

ISO 9001 standardı 8.3 maddesi kapsam dışı bırakılmıştır. Gerekçesi de Tahribatsız Muayene Kontrolleri, Kaynak Prosedürlerinin değerlendirilmesi ve Onayı ile Kaynakçı Belgelendirme hizmetleri kapsamında tasarım ile ilgili faaliyetler yer almamaktadır.

Firmamızın kapsama dahil bütün faaliyetleri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 45001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ne dahil edilmiştir.

Teknik Kapsam Belirlemede Kullanılan Girdiler

ISO 9001
Madde 4.1’de atıf yapılan iç ve dış hususları,
İlgili Doküman: Kuruluşun bağlamı dokümanı
Madde 4.2’de atıf yapılan ilgili taraf şartları,
İlgili Doküman:İlgili taraflar ve Gereksinimleri
Uygulanabilir Olmayan Belirlenen Şartlar
Kuruluşun, faaliyet, ürün ve hizmetleri,
Ürün ve hizmetler

ISO 14001
Madde 4.1’de atıf yapılan iç ve dış hususları,
İlgili Doküman: Kuruluşun bağlamı dokümanı
Madde 4.2’de atıf yapılan uygunluk yükümlülüklerini,
İlgili Doküman:Yasal Yükümlülük uygunluk değerlendirme formu
Kuruluşun, kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlarını,
Kurumsal birim, fonksiyon: Çevre boyut-etki değerlendirme formu
Fiziksel sınır: Coğrafi kapsam
Kuruluşun, faaliyet, ürün ve hizmetlerini,
Ürün ve hizmetler
Kuruluşun, kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için yetki ve yeteneğini.
İlgili Doküman: Kuruluşun bağlamı dokümanı

ISO 45001
Madde 4.1’de atıf yapılan iç ve dış hususları,
İlgili Doküman: Kuruluşun bağlamı dokümanı
Madde 4.2’de atıf yapılan uygunluk yükümlülüklerini,
İlgili Doküman:Yasal Yükümlülük uygunluk değerlendirme formu
Kuruluşun, kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlarını,
Kurumsal birim, fonksiyon: Çevre boyut-etki değerlendirme formu
Fiziksel sınır: Coğrafi kapsam
Kuruluşun, faaliyet, ürün ve hizmetlerini,
Ürün ve hizmetler
Kuruluşun, kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için yetki ve yeteneğini.
İlgili Doküman: Kuruluşun bağlamı dokümanı

Ürün ve Hizmetler: Tahribatsız Muayene Kontrolleri (Radyografik kontrol, Sıvı Penetrant testi, Manyetik Parçacık testi, Ultrasonik Kontrol, Gözle Kontrol), Kaynak Prosedürlerinin Değerlendirilmesi ve Onayı ile Kaynakçı Belgelendirme

Coğrafi Kapsam: RKS KALİTE, bu faaliyetlerini Alaaddinbey Mah. 641. Sok. Huzur Plaza A Blok No:4A/C Nilüfer / Bursa adresinde gerçekleştirmektedir.

Kuruluşumuza ait herhangi Bir Şube veya Depo bulunmamaktadır.